Souhlas se zpracováním osobních údajů

Beru na vědomí, že organizátor1 v rámci pořádání a pro nezbytné zajištění chodu akce zpracovává mé osobní údaje.

Dále uděluji souhlas organizátorovi, společnosti Emperium s.r.o., IČ: 284 53 123, se sídlem Široká 24/4, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 201283 a společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Na Žertvách 24/132, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 16778 (partnerské společnosti)

Beru na vědomí, že podrobnější informace o využití těchto údajů mohu získat v příslušné části soutěžních podmínek akce.

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv na adrese sídla organizátora odvolat a že mám právo přístupu ke shromážděným údajům, právo na jejich opravu, výmaz či blokování nesprávných údajů.

Souhlas uděluji dobrovolně, bezplatně, bez územního omezení a na dobu 5 let.

1 Organizátor: obchodní společnost Emperium s.r.o., IČ: 284 53 123, se sídlem Široká 24/4, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 201283 (dále jen „organizátor“).

Titulární partner akce

Partneři

Prima Love
Kiss Radio
FCC Environment
Canon
Omega Optix
Nikon
GSCondro
OZP - Oborová zdravotní pojišťovna
Simplymix
Krtkův svět
Spokonožka
Alpine Pro
Barbie
Hot Wheels